بوتيك لودوريه

Perfetta - برفيتا

S.R 1,320

Pichola - عطر بيشولا

S.R 900

Pluie Noir - بليو نوار

S.R 1,125

Plush- بلش

S.R 1,125

Poudre de Rose - بودغييه دي روز

S.R 600

Rites de passage - رايتس دي باسج

S.R 605

Rosa Damas - روزا داماس

S.R 620

Rose de Neiges - روز دي ناج

S.R 600

Rose Omeyyade - عطر روز أوماياد

S.R 980

Rose Oud - عطر روز عود

S.R 900

Rose Sheherazde - روز شهرزاد

S.R 870

Roseberry - عطر روزبيري

S.R 600

Shaman - شامان

S.R 1,125

Shantung شانتون

S.R 650

بوتيك لودوريه © 2019